PRIVACYBELEID

Pharmanovia Benelux B.V. hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en aan uw vertrouwen in onze manier van werken. Hieronder beschrijven wij het soort informatie dat we mogen verzamelen wanneer u onze website bezoekt, en wat we wel en niet met die informatie mogen doen. 
Wanneer u ons vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt zoals uw naam, adres of e-mailadres, behandelen wij die informatie uiteraard strikt vertrouwelijk. 
 
Persoonlijke gegevens worden nooit verhuurd, verkocht of openbaar gemaakt tenzij u daarvan vooraf op de hoogte bent gebracht en waar nodig uw uitdrukkelijke toestemming gaf, danwel dat de wet het anders voorschrijft.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen zoals naam, geboortedatum en contactgegevens. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de hele Europese Unie. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.  
 
Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

GEGEVENS DIE WIJ VAN U ONTVANGEN
Het grootste deel van de informatie op deze website kan worden bekeken zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te registreren. Alleen wanneer u vrijwillig een contactformulier invult om daarmee informatie en/of services aan te vragen, verzamelen wij persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam, adres, telefoon of e-mailadres. 
 
Alvorens zij toegang kunnen krijgen tot specialistische informatie dienen medische beroepsbeoefenaren zich te registreren om hun bevoegdheid te verifiëren.
 
Indien u ons persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij deze gegevens gebruiken om producten en diensten aan u te leveren. De persoonsgegevens kunnen door ons worden overgedragen aan derden die voor of namens Metocare optreden. Zij zorgen voor de verdere verwerking van uw aanvraag overeenkomstig het doel waarvoor deze gegevens door u werden verstrekt. Dit doel staat duidelijk omschreven op het contactformulier. Deze derden moeten aan ons privacybeleid voldoen en mogen zulke persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken om uw aanvraag te verwerken.
 
Wanneer u een contactformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden uw gegevens samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
 
Eerder verstrekte persoonlijke informatie kunnen wij op uw verzoek te allen tijde verwijderen of aanpassen. Als u persoonlijke gegevens wilt herzien, updaten of verwijderen, kunt u contact opnemen met info.benelux@pharmanovia.com. 

VEILIGHEID

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures om door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang te voorkomen. We beschikken over controlesystemen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat informatie over u veilig en beschermd blijft. 
 
Het doorgeven van informatie via het internet is echter nooit zonder risico’s. Derden kunnen zonder toelating een overdracht onderscheppen of manieren vinden om onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat uw informatie nooit zal worden geopenbaard op een manier die strijdig is met ons privacybeleid, hoewel we ervan overtuigd zijn dat we de gepaste voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Daarom dient u altijd speciale zorg te besteden bij de selectie van informatie die u via e-mail of via deze website verstuurt.

COOKIES EN WEBANALYSE
Deze website maakt gebruik van cookies die informatie naar uw computer sturen terwijl u de site bekijkt. Cookies zijn uniek voor uw computer en zorgen ervoor dat de webserver informatie kan oproepen die het gebruik van de site gemakkelijker en handiger maakt. Zo bespaart u tijd wanneer u terugkeert naar de site. Cookies kunnen enkel gelezen worden in het domein dat ze heeft verstrekt. Cookies laten geen programma’s werken en installeren geen virussen in uw computer.
 
Cookies kunnen worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie van onlinebezoekers te verwerven zoals het browsertype, het besturingssysteem en de internetprovider. Bovendien kunnen we aan de hand van cookies zien hoeveel bezoekers aan onze site bekijken. Wij kunnen een beroep doen op derden om deze prestatiemetingen te beheren.
 
In de voorkeursinstellingen van uw browser kunt u de cookie-optie van uw computer uitschakelen of een waarschuwing activeren die aangeeft wanneer er cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt, kunnen bepaalde mogelijkheden die deze website biedt wegvallen. 

INFORMATIE OVER KINDEREN
Deze website is vooral bedoeld voor mensen die actief zijn in de gezondheidszorg, volwassen consumenten en zorgverleners. De website is niet ontworpen voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. 
 
We gaan niet bewust op zoek naar persoonlijke informatie over iemand van wie we weten dat hij of zij jonger is dan 13 jaar en zullen mogelijke gegevens van een minderjarige onder de 13 jaar niet gebruiken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid door middel van rechtstreeks offline contact.

WIJZIGINGEN 

We behouden ons het recht voor om te allen tijde toevoegingen, weglatingen of wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder dat we dat vooraf aankondigen. Door deze website te gebruiken gaat u daarmee akkoord. 

CONTACT
Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met info.benelux@pharmanovia.com. 
 
Wij staan uiteraard ook open voor aanbevelingen en andere opmerkingen waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren.