Gebruikersvoorwaarden

Deze website en alle informatie die hierop is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms-)rechten aangaande deze website berusten bij Lamepro B.V.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Lamepro B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Lamepro B.V. behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. 

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts, verpleegkundige of apotheker vervangen. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met uw eigen apotheker, arts of specialist.

Lamepro B.V. is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via deze site. Lamepro B.V. kan hierover geen controle uitoefenen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. 

De installatie van een hyperlink naar deze website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lamepro B.V.

Lamepro B.V. machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lamepro B.V., verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via lamepro@lamepro.nl.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie, materialen of om contact op te nemen. Lamepro B.V. respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy en gaat zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere persoonlijke informatie zullen niet worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Lamepro B.V. voldoet aan de wettelijke eisen omtrent privacy. 

Lamepro B.V. biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om inzage en aanpassing van persoonsgegevens uit de database of het verzoek tot stopzetting van toekomstige informatieverzending. Uw reactie kunt u zenden naar: info@metocare.nl.

Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.