Chronische darmontsteking

Wat is een chronische darmontsteking?
Wat zijn de meest voorkomende chronische darmontstekingen?

 

Wat is een chronische darmontsteking?

Bij een chronische darmontsteking is een deel van de darm chronisch ontstoken. Chronisch betekent dat de ontstekingen regelmatig terugkomen en er geen genezing van de ziekte mogelijk is.

De darmontsteking veroorzaakt langdurig en vaak levenslang klachten. De ernst van de klachten verschilt van mens tot mens. De een heeft bijvoorbeeld continu hevige klachten. Een ander heeft slechts zo nu en dan last, of heeft veel minder heftige klachten.

Een chronische darmontsteking kan een grillig verloop hebben. In het algemeen is het zo dat tijdens het verloop van de ziekte de periodes met klachten en klachtenvrije periodes elkaar afwisselen. Maar dit verloop is bij iedereen verschillend. Sommige mensen hebben jarenlang geen klachten en dan opeens steekt de ziekte weer de kop op. Andere mensen hebben slechts een of twee keer een periode met klachten en daarna nooit meer. Het is dus niet te voorspellen hoe de ziekte zich ontwikkelt. 

 

Meest voorkomende chronische darmontstekingen

De twee meest voorkomende chronische darmontstekingen zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Een veel gebruikte naam voor deze twee chronische ziektes is ‘Inflammatory Bowel Disease’ (IBD).

Bij beide ziektes is een deel van de darmen ontstoken. De ziekte van Crohn kenmerkt zich door ontstekingen in het hele spijsverteringskanaal, dus in het hele gebied vanaf de mond tot aan de anus. Bij colitis ulcerosa beperken de ontstekingen zich in principe tot de dikke darm en de endeldarm.

Daarnaast kunnen er bij beide ziektes er ook zweren ontstaan in de darmwand. Bij de ziekte van Crohn zijn de zweren dieper en er kunnen zich fistels vormen. Een fistel is een gang of een tunnel onder de huid met een buisvormige structuur. Door een fistel ontstaat er een onnatuurlijke verbinding naar de huid of andere organen. Bij darmziekten zoals de ziekte van Crohn kunnen er fistels lopen van darm naar darm of van darm naar de huid. Bij colitis ulcerosa dringen de zweren niet zo diep in de darmwand door. Fistels en vernauwingen komen bij colitis ulcerosa vrijwel niet voor.

Er zijn momenteel ruim 55.000 mensen met een chronische darmontsteking. Hiervan hebben ruim 20.000 mensen de ziekte van Crohn en meer dan 30.000 mensen colitis ulcerosa. De ziekte van Crohn komt vooral voor in westerse landen. 

Naar schatting komen er per jaar in Nederland ongeveer duizend nieuwe patiënten bij met de ziekte van Crohn. De ziekte wordt meestal ontdekt tussen het vijftiende en dertigste levensjaar.
Jongeren hebben een grotere kans de ziekte te krijgen dan ouderen. Vrouwen krijgen de ziekte iets vaker dan mannen.

De diagnose colitis ulcerosa wordt jaarlijks naar schatting bij vijftienhonderd nieuwe patiënten gesteld. Hoewel de ziekte zich op elke leeftijd kan openbaren, worden de meeste gevallen vastgesteld tussen het vijftiende en veertigste levensjaar of op middelbare leeftijd. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

 
(Online) bronnen: mlds.nl; Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Inflammatoire Darmziekten bij volwassenen - Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen 2009; crohn-colitis.nl